KLORTAB

EFERVESAN YER VE YÜZEY DEZENEKSİYON TABLETLERİ

EFERVESAN YER VE YÜZEY DEZENEKSİYON TABLETLERİ

Klortab NaDCC tabletleri Hacettepe Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Santez Projesi çerçevesinde hassas ve basit işlemlerle üretilmektedir. Klortab NaDCC efervesan olarak üretilmiş geniş spektrumlu bir biosittir ve iyi bilinen ve gerçek kuvvetli dezenfeksiyon solüsyonları üreten harika bir formüle sahiptir.

Klortab NaDCC tabletleri Hacettepe Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Santez Projesi çerçevesinde hassas ve basit işlemlerle üretilmektedir. Klortab NaDCC efervesan olarak üretilmiş geniş spektrumlu bir biosittir ve iyi bilinen ve gerçek kuvvetli dezenfeksiyon solüsyonları üreten harika bir formüle sahiptir.

NaDCC NASIL ÇALIŞIR

ÇAMAŞIR SULARINDAN FARKI NEDİR?

Klortab NaDCC Efervesan temizlik ve Dezenfeksiyon Tabletlerinin aktif maddesi kısaca NaDCC olarak bilinen sodyum dikloroizosiyanürat olup, çamaşır sularının aktif maddesi sodyum hipoklorittir.

DEVAM

SOLÜSYON KARARLILIĞI

NaDCC su ile karıştırıldığında hipokloröz asit (HOCl) ve kullanım solüsyonunda hafif asidik etkili monokloroizosiyanürat meydana getirmektedir. Bu iki bileşen kullanım solüsyonunda 50 – 50 oranında sabittir, böylece dezenfeksiyon işlemi süresince serbest klor kullanıldığında (bakteri, organik madde vs. reaksiyonu sebebiyle) bağlı klorun bir parçası serbest kalarak 50:50 oranını tekrar sağlamaktadır.
 

DEVAM

SUDA pH NEDEN ÖNEMLİ?

Günboyu tüketilen su miktarının, organlarımız üzerinde hayati bir etkisi olduğunu açıklayan Beslenme ve Diyet uzmanı Dr.Yasemin Bradley sağlık açısından özellikle doğal mineralli ve pH’ı yüksek olan suların tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

DEVAM

ÇAMAŞIR SUYUNUN ZARARLARI

Haftada bir çamaşır suyu kullanmak KOAH riskini yüzde 32 artırıyor... ABD'de 30 yıl boyunca yürütülen bir araştırma, her hafta düzenli olarak çamaşır suyu ve başka dezenfektanlar kullanmanın ölümcül Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) yakalanma riskini yüzde 32'ye kadar artırdığına işaret ediyor.

DEVAM

SUYUN KLOR İLE DEZENFEKSİYONU

Su kaynaklı hastalıklarla mücadele etmek için patojenleri etkisiz hale getirmek için farklı dezenfeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Pıhtılaşma, çökeltme ve filtreleme gibi diğer su arıtma işlemlerinin yanı sıra klorlama, kamu tüketimi için güvenli su oluşturur.

DEVAM

NEDEN SUYUMUZU KLORLUYORUZ?

Dezenfektan olarak klor kullanan yeni arıtma tesislerinde başarı sağlamak için çok sayıda araştırma ve birçok çalışma yapılmıştır. Klorlamanın önde gelen bir avantajı, bakterilere ve virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış olmasıdır; ancak tüm mikropları etkisiz hale getiremez. Bazı protozoan kistleri klorun etkilerine karşı dirençlidir.

DEVAM

DEZENFEKSİYON NEDİR? DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dezenfeksiyon ne demek? Dünya üzerinde ilk covid-19 vakaları görülmeye başladıktan sonra dezenfeksiyon yöntemleri hiç olmadığı kadar konuşulmaya ve bu yöntemlere daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlar en etkili ve sağlıklı dezenfeksiyon yöntemlerini araştırmaya başladı.

DEVAM

DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kimyasal dezenfeksiyon; dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan kimyasal dezenfeksiyon özellikle ısıya dayanıklı olmayan malzemeler için kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon için kullanılan malzemeler, brom, iyot, klor ve hidrojen peroksit gibi malzemelerdir.

DEVAM